kód název jednotky DPH [%] cena [Kč] cena s DPH [Kč]
1034 Květový pyl v medu 250g ks 15 108.70,- 125.00,-
7021 Pyl rouskový v kilovém balení = sušený kg 15 434.78,- 500.00,-
7022 Pyl perga kg 15 3043.48,- 3500.00,-
7088 Květový pyl 100g-plastová nádobka ks 15 65.22,- 75.00,-
7177 Pyl rouskový mokrý = mražený kg 15 217.39,- 250.00,-
7229 Pyl perga a rouskový v medu 400 g ks 15 252.17,- 290.00,-